Wysokość płac pracowników objętych zbiorowymi układami pracy wzrosła w drugim kwartale średnio o 1,9 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku. W tym samym okresie ceny towarów podniosły się o 2,4 proc. Do wynagrodzeń wliczone zostały wszelkie świadczenia dodatkowe i specjalne, wynikające z umów zbiorowych.

„Stosunkowo niewielkie wzrosty (płac) są spowodowane ostrożnymi układami zbiorowymi, wynikającymi z okresu pandemii. Wcześniej pracownicy w większości otrzymywali podwyżki płac powyżej inflacji, zwiększając tym samym swoje dochody realne” – pisze ZDF.

Roczne podwyżki płac pracowników budżetowych w latach 2016-2020 wynosiły od 2,0 do 3,2 proc. W przemyśle, szczególnie w sektorze metalowym i elektronicznym, dodatki wypłacane z tytułu pracy w pandemii w wysokości 500 euro zapewniła ponadprzeciętny wzrost wynagrodzeń o 2,8 proc. w drugim kwartale 2021 r. Płace powyżej średniej wzrosły też w budownictwie (+ 2,5 proc.) oraz w opiece zdrowotnej i społecznej (+ 2,4 proc.).

Marzena Szulc (PAP)