Wskazano, że badaniem zostało objętych 3 000 inwestorów i 1 200 właścicieli firm na 15 rynkach na całym świecie. Wynika z niego, że choć wielu ankietowanych obawia się utrzymania wzrostu cen towarów, paliwa i energii przez ponad 12 miesięcy, to część z nich twiedzi w obecnej sytuacji okazję do zaciągania pożyczek i wprowadzania zmian w portfelu.

Napisano, że dwie trzecie inwestorów utrzymuje środki gotówkowe na poziomie 10 proc. swojego portfela, a prawie połowa z nich twierdzi, że „czeka na odpowiednią okazję” do inwestowania. Wskazano, że 63 proc. inwestorów postrzega technologię jako bardzo atrakcyjny sektor, a 59 proc. ocenia tak opiekę zdrowotną.

„Ponieważ skutki COVID-19 wpłyną na sektor opieki zdrowotnej w nadchodzących latach i spowodują przejście na bardziej zdigitalizowany tryb życia, inwestorzy widzą dalsze możliwości rozwoju w tych sektorach” – powiedział Iqbal Khan, prezes UBS na Europę, Bliski Wschód i Afrykę i współprzewodniczący UBS Global Wealth Management. Dodał jednak, że biorąc pod uwagę wysoki poziom inflacji i podwyżki stóp procentowych, czekają na odpowiedni moment, aby zainwestować swój kapitał.

Badanie wykazało, 44 proc. spośród ankietowanych firm pragnie zwiększyć zatrudnienie, a prawie połowa jest zainteresowana zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na rzecz rozwoju swojej działalności. Zaznaczono, że firmy zmieniają swoje tradycyjne modele operacyjne, aby sprostać wymaganiom pracowników: 69 proc. oferuje swoim pracownikom bardziej ruchome godziny pracy, a 67 proc. – większą elastyczność formy pracy.

Reklama

Napisano, że 82 proc. inwestorów i właścicieli firm ze Stanów Zjednoczonych, obawia się utrzymania się wzrostu cen i pragnie, aby obecna administracja uczyniła z kontroli nad inflacją kluczowy priorytet. Z kolei w Ameryce Południowej 58 proc. inwestorów nadal optymistycznie patrzy na gospodarkę regionu, a 59 proc. dobrze ocenia krótkoterminowe perspektywy rynku akcji w regionie.

Jeżeli zaś chodzi o europejskie firmy, to nastroje są nieco gorsze niż podczas poprzedniego badania, jednak 68 proc. inwestorów optymistycznie patrzy na gospodarkę regionu w perspektywie krótkoterminowej, a 43 proc. planuje zwiększyć inwestycje w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Napisano też, że w przeciwieństwie do pozostałych europejskich krajów, optymizm szwajcarskich inwestorów wzrósł z 46 proc. do 68 proc. "Pomimo zaufania do rynku, inwestorzy zachowują ostrożność w perspektywie krótkoterminowej, a tylko trzech na dziesięciu planuje zwiększyć inwestycje w ciągu najbliższych sześciu miesięcy" - czytamy.

UBS jest największym podmiotem z sektora Wealth Managementu o globalnym zasięgu oraz wiodącym bankiem dla klientów indywidualnych i korporacyjnych w Szwajcarii z działającym na dużą skalę i zdywersyfikowanym globalnym działem Management i bankiem inwestycyjnym.