Jednocześnie członkowie RPP zwracali uwagę, że planowane zmiany w zakresie stawek referencyjnych, mogą - w zależności od przyjętych rozwiązań - osłabiać działanie mechanizmu transmisji monetarnej.

"Niektórzy członkowie Rady wskazywali także, że zapowiadane przez rząd działania osłonowe skierowane do kredytobiorców hipotecznych, w tym w zakresie wprowadzenia tzw. wakacji kredytowych, będą utrudniać dążenie do trwałego obniżenia inflacji. Jednocześnie zwracali także uwagę, że planowane zmiany w zakresie stawek referencyjnych, mogą - w zależności od przyjętych rozwiązań - osłabiać działanie mechanizmu transmisji monetarnej" - czytamy w "minutes".

Reklama

Analizując perspektywy kształtowania się inflacji w Polsce członkowie RPP podkreślali, że w nadchodzących kwartałach inflacja pozostanie istotnie podwyższona ze względu na dalsze oddziaływanie czynników obecnie podbijających dynamikę cen, w tym związanych z rosyjską agresją zbrojną przeciw Ukrainie. Podkreślano przy tym, że wciąż utrzymuje się wysoka niepewność dotycząca przyszłego kształtowania się inflacji, co jest związane m.in. ze zmianami cen surowców, wpływem wojny w Ukrainie na koniunkturę globalną i krajową, a także z czynnikami regulacyjnymi oddziałującymi na ceny, w tym decyzji co do obowiązywania rozwiązań zawartych w tarczy antyinflacyjnej, wskazano także.

"Członkowie Rady zaznaczali jednocześnie, że podwyższanie stóp procentowych NBP wraz z wygasaniem wpływu szoków obecnie podbijających ceny będzie przyczyniać się do stopniowego obniżania się inflacji w kolejnych latach. Obniżaniu inflacji powinno sprzyjać także umocnienie złotego, które w ocenie Rady będzie spójne z fundamentami polskiej gospodarki. Niektórzy członkowie Rady wskazywali jednak, że przewidywana luźniejsza polityka fiskalna będzie działać proinflacyjnie" - czytamy dalej.

8 czerwca RPP podwyższyła stopy procentowe o 75 pb - do 6 proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej. Wczoraj Rada dokonała kolejnej, 10. z rzędu podwyżki - tym razem o 50 pb do 6,5 proc. w przypadku stopy referencyjnej.