Ocena zmian cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy przedstawia odczucia konsumentów w zakresie przewidywanego tempa zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie najbliższych miesięcy. Wskaźnik ten przyjmuje wartości od -100 do +100.

Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących wzrost cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) nad konsumentami przewidującymi ich spadek, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących spadek cen konsumpcyjnych nad konsumentami przewidującymi ich wzrost.

Poniżej tabela z danymi:

Prognoza na najbliższe 12 miesięcy - zmiany cen konsumpcyjnych
2022 I 46,8
2022 II 36,2
2022 III 54,4
2022 IV 46,8
2022 V 46,2
2022 VI 46,7
2022 VII 43,2
2022 VIII 41,1
2022 IX 42,1
2022 X 44
2022 XI 39,6
2022 XII 33,2
2023 I 32,3
Reklama

pat/ asa/