"W 2022 r. aż 74 proc. przedsiębiorców deklarowało, że podniosło ceny produktów i usług, podczas gdy rok wcześniej wskazywało tak 44 proc.. Ponadto w 2022 r. mniej firm nie zmieniało cen (21 proc. wobec 37 proc.w 2021 r.), a obniżyło je tylko 4 proc. firm (w 2021 r. było ich dwukrotnie więcej - 8 proc.)" - czytamy w "Tygodniku Gospodarczym PIE".

Duży daje wyższe ceny

Z badań PIE przeprowadzonych w 2022 r. wynika, że wraz ze wzrostem wielkości firmy rośnie odsetek wskazań na podwyżki cen produktów i usług. Ceny podnosiły najczęściej firmy duże - 81 proc. wskazań, z kolei najniższy odsetek wzrostu cen wykazały mikrofirmy (72 proc.). Ceny podnosiły najczęściej firmy przetwórstwa przemysłowego - 88 proc. (54 proc. w 2021 r.). Wśród firm handlowych w 2022 r. na podnoszenie cen zdecydowało się 84 proc. oraz po około 75 proc. firm z TSL, budownictwa i usług. W usługach nieco ponad 25 proc. nie zmieniało cen w 2022 r.

Reklama

"Podnoszenie cen oferowanych usług i produktów przedsiębiorcy tłumaczą przede wszystkim wzrostem kosztów wytworzenia (surowce, półprodukty i komponenty) oraz wzrostem kosztów pracy. Na duży i bardzo duży wpływ tych czynników wskazało, odpowiednio, 73 proc. i 60 proc. badanych firm. Ponadto przedsiębiorcy zwrócili uwagę na inne czynniki znacząco wpływające na podnoszenie cen dóbr oferowanych przez ich firmy. Aż 41 proc. przedsiębiorców uznało, że do wzrostu cen produktów i usług przyczyniły się rosnące koszty administracyjne (np. wywóz śmieci, zużycie wody).

Konkurencja winduje ceny

Dla 37 proc. badanych bodźcem podnoszenia cen był również wzrost cen u konkurentów, a dla 36 proc. przedsiębiorstw czynnikiem odpowiedzialnym za wzrost cen były rosnące koszty energii. Co ciekawe, wśród badanych firm 17 proc. wskazało, że podnosiło ceny ze względu na przyzwolenie społeczne" - czytamy dalej w raporcie.

Badania PIE z grudnia 2021 r. i 2022 r. przeprowadzone na próbie 1000 firm.

(ISBnews)