"Mam nadzieję, że większe kryzysy nas nie dotkną. Ale trudno jest powiedzieć w związku z tym, czy ta nowelizacja będzie konieczna i w jakim zakresie. Za wcześnie jeszcze o tym mówić" - odpowiedziała minister Rzeczkowska w Londynie na pytanie PAP, czy w tym roku będzie nowelizacja budżetu.

Jak wskazała, wszystko zależy od tego, jak budżet będzie realizowany, jakie będą potrzeby. "Nauczyło nas doświadczenie ostatnich trzech lat, że trudno jest przewidzieć, jakie wydarzenia mogą się zdarzyć, jakiego typu pomoc, czy rozwiązania będą potrzebne. Wszyscy mamy nadzieję, że najgorsze już za nami, że ceny chociażby surowców energetycznych się stabilizują. Również ceny żywności będą niższe. Więc jest szansa na to, że też (...) rozwiązań takich antykryzysowych, będzie być może potrzeba mniej" - powiedziała minister.

Szefowa resortu finansów w stolicy Wielkiej Brytanii bierze udział w Polish Capital Market Development Days, dorocznym wydarzeniu, które jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Finansów, Giełdy Papierów Wartościowych, Ambasady RP w Londynie i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD). Równolegle do tego odbywa się CEE Capital Markets.

Ustawa budżetowa na 2023 r. zakłada dochody na poziomie 604,5 mld zł, wydatki nie większe niż 672,5 mld zł oraz deficyt, który nie powinien przekroczyć 68 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych, liczony według metodologii UE, zapisano w wysokości 4,5 proc. PKB. Zgodnie z prognozami resortu finansów dług sektora rządowego i samorządowego ma wynieść 53,3 proc. PKB.

Reklama

W budżecie przewidziano wzrost PKB w ujęciu realnym w wysokości 1,7 proc., inflacja średnioroczna została zapisana na poziomie 9,8 proc., a wzrost przeciętnego funduszu wynagrodzeń założono w wysokości 7,8 proc. Wśród zaplanowanych wydatków znalazły się m.in. zwiększenie środków na służbę zdrowia o ponad 6 proc. PKB, waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem na poziomie 113,8 proc. z minimalną gwarantowaną podwyżką o 250 zł oraz tzw. 13. emerytura. Wydatki na obronność mają wzrosnąć do 3 proc. PKB (poza tym środki na ten cel będą pochodzić z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, którym zarządza BGK).

W budżecie środków europejskich na rok 2023 założono dochody w wysokości 107 mld zł a wydatki w wysokości 123,2 mld zł. Deficyt budżetu środków europejskich nie powinien przekroczyć 16,2 mld zł.

Z Londynu Aneta Oksiuta (PAP)

autorka: Aneta Oksiuta