W obecnej ścieżce CPI ważne jest to, że inflacja konsumencka spada, po kwietniu będzie to spadek po 1 proc. na miesiąc, ocenia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

"Ważne jest to, że inflacja spada, po kwietniu będzie to 1 proc. spadku inflacji. To koszty, które ponosimy wszyscy" - powiedział Buda podczas debaty w trakcie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest patronem medialnym wydarzenia.

W kraju jest silny rynek pracy, wzmocniony napływem 2 mln Ukraińców

Minister podkreślił, że w kraju jest silny rynek pracy, wzmocniony napływem 2 mln Ukraińców, który wpłynął silnie również na stronę popytową koniunktury.

Reklama

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 16,1 proc. w ujęciu rocznym w marcu 2023 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,1 proc.

Według Narodowego Banku Polskiego (NBP), inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 12,3 proc. w marcu 2023 r. w ujęciu rocznym wobec 12 proc. r/r w lutym 2023 r.

Inflacja konsumencka wyniesie - według centralnej ścieżki marcowej projekcji inflacyjnej NBP - 11,9 proc. w 2023 r., 5,7 proc. w 2024 r. i 3,5 proc. w 2025 r.