"Najniższe roczne wskaźniki odnotowano na Łotwie, w Danii (0,6%) i we Włoszech (0,8%). Najwyższe roczne stopy inflacji odnotowano w Rumunii (7,1%), Chorwacji (4,8%) i Estonii (4,4%). W porównaniu ze styczniem roczna inflacja spadła w dwudziestu państwach członkowskich, pozostała stabilna w pięciu i wzrosła w dwóch" - czytamy w komunikacie. W całej UE inflacja HICP spadła w lutym do 2,8% r/r wobec 3,1% r/r w poprzednim miesiącu.

Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,6% r/r w lutym 2024 r. wobec 2,8% r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat, prezentując finalne dane. W ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,6%.

"W lutym największy wkład w roczną stopę inflacji w strefie euro miały usługi (+1,73 punktu procentowego), a następnie żywność, alkohol i tytoń (+0,79 punktu procentowego), towary przemysłowe nieenergetyczne (+0,42 punktu procentowego) i energia (-0,36 punktu procentowego)" - czytamy w komunikacie.