Umowę z wykonawcą inwestycji Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zawarł w piątek.

Kierownik działu marketingu i komunikacji korporacyjnej ZMPG Marcin Wojciechowski wyjaśnił, że przebudowa Nabrzeża Norweskiego jest elementem dużego projektu pn. „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i II oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III”. Całkowity koszt tej inwestycji to niespełna 557 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE wynosi 273 mln zł.

"Po zakończeniu całego projektu Port Gdynia będzie mógł obsługiwać jednostki typu Baltmax, największe, które wpływają na Bałtyk" - poinformował Wojciechowski.

Prace przy Nabrzeżu Norweskim zostaną wykonane na całej długości liczącej 200 metrów. Na ich wykonanie firma Strabag ma 12 miesięcy.

"Inwestycja polegać będzie na wyjściu w kierunku wody o 4 m palościanką, zwieńczoną oczepem żelbetowym, wyposażonym w urządzenia cumownicze i odbojowe oraz drabinki ratownicze. Natomiast palościanka posiadać będzie konstrukcję ażurową, co pozwoli na częściowe wygaszenie falowania w kanale portowym" - wyjaśnił przedstawiciel gdyńskiego portu.

Reklama

Przebudowa nabrzeża Norweskiego bezpośrednio jest związana z projektem pogłębiania toru podejściowego i akwenów Portu Gdynia. Prace przy realizacji pierwszych etapów inwestycji trwają od września 2017 roku. Pierwszym elementem było przebudowanie Obrotnicy nr 2, zwiększenie średnicy z 400 m do 800 m wraz z przebudową Pirsu nr III oraz robotami czerpalnymi.

Celem zwiększenia bezpieczeństwa nawigacyjnego statków oraz zachowania odpowiedniej szerokości kanału niezbędne jest także poszerzenie wejścia wewnętrznego w celu osiągnięcia szerokości do 140 m i przebudowa Ostrogi Północnej na terenie Portu Wojennego oraz Nabrzeża Portowego z wygaszaczem falowania. Równolegle Urząd Morski w Gdyni realizuje prace pogłębiania toru podejściowego do portu.

"Realizacja przebudowy Nabrzeża Norweskiego przyczyni się do poprawy parametrów nawigacyjnych samego portu, jak i wzrostu konkurencyjności transportu morskiego. Po zrealizowaniu inwestycji do portu będą mogły zawijać znacznie większe statki, o maksymalnej długości do 400 m, szerokości do 58 m i maksymalnym zanurzeniu do 14,7 m (obecne maksymalne zanurzenie wynosi 13 m, a długość 340 m)" - podał Wojciechowski.

Projekt pn. „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i II oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III”, którego częścią jest „Przebudowa Nabrzeża Norweskiego w Porcie Gdynia” umożliwi rozwój relacji oceanicznych i dalszego rozwoju Portu Gdynia jako węzła europejskiego sieci bazowej TEN-T i punktu wejścia Korytarza Bałtyk – Adriatyk.