Czasu na przesłanie gotowego KPO do Brukseli jest coraz mniej – termin mija 30 kwietnia. Tymczasem musi on zostać jeszcze zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, przejść przez Komitet Ekonomiczny i Komitet Stały Rady Ministrów. Dopiero wtedy zajmie się nim rząd.
Konsultacje z regionami to jeden z warunków zatwierdzenia przez Brukselę planu odbudowy. Wie o tym rząd, który prowadził rozmowy z samorządowcami na forum Komisji Wspólnej. Dotarliśmy do dokumentu, w którym Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiedziało na zgłoszone przez regiony uwagi.
Samorządowcy postawili rządowi warunek, że chcą zaopiniować KPO, ale w wersji, w której będą w stanie ocenić, czy i na ile uwzględniono ich uwagi. A tych było kilkaset. Ustalono więc, że przyspieszone posiedzenie rządowo-samorządowej komisji odbędzie się 12 kwietnia. Ze strony rządowej pojawiły się zaś sugestie, że być może już następnego dnia dokumentem zajmie się rząd.
Decyzję o zatwierdzeniu planu podejmie Komisja Europejska, ale wcześniej opinię wyda parlament. A ten ma już sporo wątpliwości.