Największą gospodarką Unii Europejskiej Niemcy. Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, PKB naszego sąsiada zza Odry stanowi jedną piątą PKB całej UE (21,1 proc.). W 2016 roku wartość niemieckiej gospodarki szacowano na 3,1 bln euro. Na drugim miejscu w rankingu plasuje się Wielka Brytania (16 proc. unijnego PKB), a na trzecim – Francja (15 proc.).

Kolejne pozycje zajmują Włochy (11,3 proc.), Hiszpania (7,5 proc.), Holandia (4,7 proc.) i Szwecja (3,1 proc.). Polska znalazła się w zestawieniu na 8. miejscu. Nasza gospodarka odpowiada za 2,9 proc. PKB całej Unii Europejskiej. Wyprzedzamy pod tym względem m.in. Belgię (2,8 proc.), Austrię (2,4 proc.) i Danię (1,9 proc.).

Aż 11 państw członkowskich miało w 2016 roku PKB, którego wartość stanowiła mniej niż 1 proc. wartości gospodarki całej UE. Były to: Malta, Cypr, Estonia, Łotwa, Litwa, Słowenia, Chorwacja, Bułgaria, Luksemburg, Słowacja i Węgry.

PKB 19 państw należących do strefy euro wyniosło w sumie w 2016 roku 10,7 bln euro, czyli 72,5 proc. PKB całej wspólnoty. Ponad połowa wartości gospodarki eurolandu jest generowana przez Niemcy (29,2 proc. PKB strefy euro) i Francję (20,7 proc.).

>>> Polecamy: Bezrobocie w Polsce nadal spada. Eurostat podał najnowsze dane