Według danych Eurostatu bezrobocie w strefie euro spadło w lutym do 9,5 proc. w porównaniu do 9,6 proc. w styczniu 2017 r. Rok wcześniej w lutym 2016 r. stopa bezrobocia na obszarze wspólnej waluty wynosiła 10,3 proc.

Jeszcze niższe było bezrobocie w całej Unii Europejskiej. W lutym 2017 r. bez zatrudnienia pozostawało 8,0 proc. pracowników, czyli o 0,1 pkt proc. mniej niż w poprzednim miesiącu, i o 0,9 pkt proc. mniej niż w lutym 2016 r. Jest to najniższy wskaźnik odnotowany w UE28 od stycznia 2009 r.

Eurostat szacuje, że w lutym 2017 roku w całej Wspólnocie bezrobotnych było 19,75 milionów mężczyzn i kobiet, z czego 15,439 miliona to bezrobotni w strefie euro. W porównaniu ze styczniem 2017 r, w lutym liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 153 tys. osób w UE28 i o 140 tys. w strefie euro. Jeszcze większą poprawę sytuacji na rynku pracy widać, jeżeli najnowsze dane porównamy z lutym 2016 roku. Przez 12 miesięcy liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1,852 mln osób w UE28 i o 1,246 mln w strefie euro.

Wśród państw członkowskich najlepszą sytuację mają pracownicy w Czechach, gdzie stopa bezrobocia była najniższa. W Czechach bezrobocie to zaledwie 3,4 proc. Równie niskie bezrobocie odnotowano w lutym w Niemczech (3,9%) i na Malcie (4,1%).

Wśród państw dla których dostępne są dane Polska zajmuje czwartą pozycję ex aequo z Holandią.

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,3 proc w lutym 2017 r. wobec 5,4 proc. w poprzednim miesiącu. W lutym 2016 r. wynosiła 6,5 proc.. Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 921 tys. w lutym wobec 936 tys. miesiąc wcześniej.

Z krajów dla których dostępne są dane za luty 2017 r. najwyższą stopę bezrobocia zaobserwowano w Hiszpanii (18,0 proc.).

W porównaniu z rokiem poprzednim stopa bezrobocia w lutym 2017 r. Spadła w dwudziestu sześciu państwach członkowskich, a wzrosła w Danii (z 6,0% do 6,4%) i na Litwie (z 8,0% do 8,3%). Największe spadki odnotowano w Chorwacji (z 14,4% do 11,6%), w Hiszpanii (z 20,5% do 18,0%), w Portugalii (z 12,2% do 10,0%) i w Irlandii (z 8,4% do 6,6%).

Bezrobocie wśród młodzieży

W lutym 2017 r. w Unii Europejskiej pozostało bez pracy 3,905 mln młodych osób w wieku poniżej 25 lat, z czego 2,722 mln to wartość dla strefy euro. W porównaniu z lutym 2016 r. bezrobocie wśród młodzieży spadło o 475 tys. w UE28 i o 309 tys. w strefie euro. W lutym 2017 r. stopa bezrobocia wśród młodzieży wyniosła 17,3 proc. w UE28 i 19,4 proc. w strefie euro, podczas gdy w lutym 2016 r. odpowiednio 19,3 proc. i 21,6 proc.

Bezrobocie w Europie w lutym 2017 r.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako odsetek osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni, w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec lutego 8,5%.  

>>> Czytaj także: Bogacący się Polacy rzadziej pracują w niedziele. W UE jest odwrotnie