Skiba: Polska gospodarka jest na tyle odporna, że zamortyzuje szoki zewnętrzne

Jeśli sytuacja w gospodarce niemieckiej, czy europejskiej pod wpływem spowolnienia globalnego będzie zjawiskiem trwałym, to polski eksport może mieć trochę gorzej, ale z drugiej strony polska gospodarka jest na tyle odporna, że jest w stanie zamortyzować te szoki zewnętrzne - mówi Skiba.

Według wiceministra finansów, fiskalny impuls, który jest aktualnie wdrażany, zrównoważy popyt wewnętrzny.