MFW prognozuje w 2020 średnioroczną inflację w Polsce na poziomie 3,3 proc. (2,2 proc. na koniec roku), a w 2021 r. średni CPI rzędu 2,3 proc. (2,0 proc. na koniec roku).

Fundusz spodziewa się nadwyżki na rachunku obrotów bieżących Polski w 2020 r. na poziomie 3,0 proc. PKB, a w 2021 r. nadwyżki 1,8 proc. PKB.

Raport nie zawiera uzasadnienia prognoz dla Polski.

Ekonomiści MFW podwyższyli prognozy dynamiki PKB dla świata i głównych gospodarek na bieżący rok i obniżyli na 2021 r. Poniżej wybrane szacunki MFW.

WEO X '20 Różnica wobec prognoz VI '20
2020 2021 2020 2021
Świat -4,4 5,2 0,8 -0,2
Gospodarki rozwinięte -5,8 3,9 2,3 -0,9
USA -4,3 3,1 3,7 -1,4
Strefa euro -8,3 5,2 1,9 -0,8
Japonia -5,3 2,3 0,5 -0,1
Gospodarki rozwijające się i rynki wschodzące -3,3 6 -0,2 0,2
Chiny 1,9 8,2 0,9 0
Indie -10,3 8,8 -5,8 2,8
Wschodząca i rozwijająca się Europa -4,6 3,9 1,2 -0,3

(PAP Biznes)