Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, 18 lutego 2022 r. Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego przyjęła coroczny raport z przeglądu gospodarki Polski w ramach artykułu IV Statutu MFW.

„MFW pozytywnie ocenił stan polskiej gospodarki oraz przewiduje wzrost PKB Polski o 4,6 proc. w 2022 r. Według MFW wspierające działania rządu oraz mocne fundamenty gospodarki pozwoliły zminimalizować negatywne skutki pandemii COVID-19 w Polsce” – podało Ministerstwo Finansów.

W komunikacie resort wskazał, że fundusz przewiduje wzrost produktu krajowego w 2023 roku o 3,7 proc. Dług publiczny - według prognoz MFW - wyniesie 52,1 proc. w 2022 r., a deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych sięgnie 3,1 proc. PKB.

Reklama

MF przypomniało, że jego prognozy dotyczące wzrostu PKB na 2022 r. mówią również o 4,6 proc. w ujęciu realnym, a deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (według metodyki UE) osiągnie poziom ok. 2,9 proc. PKB, czyli poniżej granicy 3 proc. PKB zapisanej w kryteriach z Maastricht.

„W ocenie MFW znaczące wsparcie rządu oraz mocne fundamenty makroekonomiczne pozwoliły zminimalizować negatywne skutki pandemii i wspierać ożywienie w gospodarce. Fundusz ocenia, że wzrastające ceny energii, zakłócone łańcuchy dostaw oraz silny popyt wewnętrzny wpływają na dynamikę cen i jednocześnie wymagają dalszego zacieśnienia polityki monetarnej. Ekspansywna polityka fiskalna powinna być ograniczana, jako że poziom PKB może znaleźć się powyżej swojego potencjału” – podał resort finansów w komunikacie.

Dodano w nim, że według MFW Polska powinna skupić się na transformacji energetycznej, aktywnej polityce wobec zatrudnienia i rynku pracy oraz koordynacji inwestycji publicznych, co jest niezbędne dla utrzymania konkurencyjności naszej gospodarki i pozostania na ścieżce wysokiego wzrostu w przyszłości. Wskazano, że fundusz pozytywnie ocenia także stabilność sektora bankowego w Polsce, w tym inicjatywy rozwiązania kwestii walutowych kredytów hipotecznych. (PAP)

autor: Marek Siudaj