W ujęciu rdr PKB Niemiec wzrósł w I kwartale o 3,8 proc. Tu szacowano +3,7 proc., po wzroście w IV kw. o 1,8 proc.

Urząd statystyczny podał też, że bez uwzględniania czynników sezonowych PKB Niemiec wzrósł o 4,0 proc. w I kwartale rdr. Tu szacowano +4,0 proc. wobec +1,8 proc. w IV kw. (PAP Biznes)