Wartość netto miliarderów wynosi w tej chwili 12,7 bln dol., co stanowi około 14 proc. globalnego PKB czytamy w CNBC.

Po drugiej stronie równania jest postępujące pogarszanie się warunków życia – szacuje się, że w tym roku 263 miliony osób doświadczy ekstremalnego ubóstwa. Jest to spowodowane pandemią, rosnącymi nierównościami oraz cenami żywności, które są napędzane wojną w Ukrainie.

Produkcja żywności i branża farmaceutyczna - zyski

Najbogatsi ludzie na świecie często zarabiają na działalności w sektorach, które są krytyczne pod kątem dobrostanu szerokich mas ludzi. To na przykład energetyka i sektor produkcji żywności – majątki osób zarabiających na nich wzrosły w ciągu dwóch lat o 453 mld dol. Przykład? Gigantyczny koncern Cargill, który jest jedną z czterech firm kontrolujących ponad 70 proc. globalnego rynku rolniczego. Tylko w zeszłym roku firma odnotowała blisko 5 mld dol. zysku, co było najlepszym wynikiem w historii. Rodzina Cargill liczy już 12 miliarderów.

Reklama

Pandemia to czas żniw dla magnatów branży farmaceutycznej. Tylko w tym jednym sektorze we wspomnianym okresie powstało 40 miliarderów.

Podatek majątkowy dla najbogatszych

Agencja Oxfam nawołuje do wprowadzenia stałego podatku, który miałby objąć ekstremalne bogactwo, monopole oraz emisje dwutlenku węgla pochodzące z działalności najbogatszych. Apeluje także o nałożenie tymczasowego podatku od nieoczekiwanych zysków, który miałby uderzyć we wszystkie duże korporacje z różnych sektorów.

Wprowadzenie podatków majątkowych wygenerowałoby ogromne środki. Gdybyśmy objęli milionerów daniną w wysokości 2 proc. w górę, a miliarderów od 5-proc. w górę, to wygenerowałoby to 2,52 bln dol. rocznie. Kwota ta wystarczyłaby do wydźwignięcia z ubóstwa 2,3 miliarda ludzi, wyprodukowania wystarczającej liczby szczepionek do pokrycia zapotrzebowania globalnej populacji oraz zapewnienia powszechnej opieki zdrowotnej i socjalnej ochrony dla populacji krajów o niskich i średnich dochodach.