"Polska 79 proc. średniej europejskiej w PKB per capita PPS. Powoli doganiamy Hiszpanię" - napisał na Twitterze szef PIE, powołując się opublikowane w czwartek przez Eurostat wstępne szacunki parytetów siły nabywczej i PKB na 2022 rok w krajach Unii Europejskiej.

W publikacji wskazano, że w 2022 r. produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca wyrażony w standardach siły nabywczej (PPS) wahał się od 59 proc. średniej unijnej w Bułgarii do 261 proc. w Luksemburgu.

Reklama

Napisano, że w 2022 r. Luksemburg i Irlandia odnotowały najwyższe poziomy PKB na mieszkańca (odpowiednio 161 proc. i 134 proc. powyżej średniej UE. Daleko za nimi uplasowała się Dania (36 proc. powyżej średniej UE), Holandia (30 proc.), Austria (25 proc.), Belgia (21 proc.), Szwecja (19 proc.) i Niemcy (17 proc). Z kolei Bułgaria (41 proc. poniżej średniej UE), Słowacja (33 proc.) i Grecja (32 proc.) odnotowały najniższy PKB na mieszkańca.

autorka: Ewa Wesołowska