Prof. Norbert Maliszewski jest psychologiem społecznym i specjalistą ds. marketingu politycznego, wykładowcą akademickim, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na stanowisku szefa Centrum Analiz Strategicznych w KPRM zastąpi prof. Waldemara Parucha, politologa i cenionego analityka - informuje portal.

Zadaniem prof. Maliszewskiego będzie taka organizacja pracy Centrum, by udało się zrealizować wszystkie elementy nowego planu rządu. "Premier Morawiecki w expose jasno określił zadania na tę kadencję. Szef rządu mówił o polityce klimatycznej, bezpieczeństwie na drogach, zdecydowanej reformie edukacji oraz służby zdrowia" - napisano.

Centrum Analiz Strategicznych jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów do opracowywania projektów strategii polityk publicznych, a także opiniowania projektów zgłaszanych do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.(PAP)

Autorka: Monika Witkowska