Nowy termin posiedzenia Senatu zaproponował marszałek Grodzki. Decyzja w tej sprawie zapadła w niedzielę w trybie obiegowym w gronie członków Konwentu Seniorów.

"Konsultowaliśmy z Konwentem Seniorów i uzyskaliśmy zgodę" – zaznaczył Grodzki. Jak dodał, o przełożeniu obrad Senatu poinformował marszałek Sejmu Elżbietę Witek.

Posiedzenie Senatu odbędzie się od 11 do 13 sierpnia. Na kolejny tydzień zostały też przełożone posiedzenia senackich komisji.

Na posiedzeniu, które miało się odbyć 4-7 sierpnia, Senat miał się zająć m.in. rządową ustawą o ochronie zdrowia w epidemii i po jej ustaniu. Nowe prawo nowelizuje wybrane przepisy w 16 regulacjach zdrowotnych.

Podczas prac w Sejmie kontrowersje wzbudziła zgłoszona do ustawy przez PiS poprawka, która dotyczy przyznania jednorazowej rekompensaty dla podmiotów (m.in. Poczty Polskiej), które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie premiera związane bezpośrednio z przeprowadzaniem wyborów prezydenckich drogą korespondencyjną. Zaplanowane na 10 maja wybory nie odbyły się.

W porządku obrad Senatu była też ustawa, która ma na celu zabezpieczenie kredytów kupieckich dla przedsiębiorców w dobie pandemii oraz ustawa wprowadzająca dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, którzy, zamiast odejść na emeryturę, zdecydują się pozostać w służbie.

Senatorowie mieli ponadto wysłuchać informacji o działalności rzecznika praw dziecka za rok 2019 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka oraz ostatniej już za kadencji Adama Bodnara informacji rzecznika praw obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2019.