"Przyjechałem do Brukseli, aby wesprzeć polskich przedsiębiorców na europejskim rynku" - oświadczył Gowin, cytowany w komunikacie MRPiT. Zapowiedział, że Polska chce wzmacniać konkurencyjność i autonomię gospodarczą UE w tym suwerenności europejskiego przemysłu poprzez relokację produkcji do UE i zmniejszenie zależności dostaw od państw trzecich.

Jak zaznaczył resort, Gowin rozmawiał z komisarzami ds. konkurencji Margrethe Vestager, ds. handlu Vladisem Dombrovskisem, odpowiedzialnym za stosunki międzyinstytucjonalne i prognozowanie Marošem Šefčovičem, ds. rynku wewnętrznego Thierrym Bretonem, ds. pracy Nicolasem Schmitem oraz z komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim.

Ministerstwo podało, że omówiono kwestie wsparcia polskich przedsiębiorców oraz pracowników na europejskim rynku, rozwoju nowoczesnych technologii oraz nowej polityki przemysłowej UE. Poruszono także sprawę negocjacji UE z Wielką Brytanią oraz temat stosunków gospodarczych Unii z USA i Chinami. Wśród poruszonych tematów znalazły się także sprawy dotyczące zielonej i cyfrowej transformacji oraz realizacji idei gospodarki europejskiej neutralnej dla klimatu.

"W celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce niezbędne jest zapewnienie dostępu do finansowania i płynności finansowej dla przedsiębiorstw, a także jak najszybszego zrekompensowania dotkniętym przedsiębiorstwom szkód spowodowanych przez epidemię COVID-19" - stwierdził Gowin. O jednolitym rynku powiedział, że powinien znajdować się w centrum procesu naprawy, ale należy także pracować nad jego dalszym rozwojem.

Reklama

"Dla Polski priorytetem jest to, aby dwojaka transformacja przemysłu i gospodarki UE była sprawiedliwa" - podkreślił Gowin. Jak dodał, wierzy, że wsparcie europejskich producentów surowców okaże się bardzo pomocne w przeprowadzeniu procesu transformacji górnictwa. "Powinno to wpłynąć pozytywnie na społeczną akceptację planowanych zmian, a także na rozwój możliwości wydobycia surowców krytycznych w Polsce i Europie" - ocenił.

Jak podkreśliło MRPiT, poruszono także kwestię różnicy zdań pomiędzy Polską i Węgrami a Komisją Europejską w sprawie powiązania praworządności z przyszłym budżetem UE. "W interesie całej Unii Europejskiej leży wypracowanie kompromisowej formuły dotyczącej zasady praworządności. To, co zaproponowała ostatnio prezydencja niemiecka, niesie ryzyko, że te mgliste zapisy mogą być wykorzystywane do ograniczania dostępu poszczególnych państw do funduszy unijnych. Dzisiaj mówimy o Polsce i Węgrzech, ale w przyszłości może to dotyczyć innych państw" - oświadczył Gowin.

Podczas rozmów w Brukseli szef MRPiT z Komisarzem ds. pracy Nicolasem Schmitem wicepremier Gowin przedstawił także stanowisko Polski dotyczące projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. "Celem Polskim jest budowanie konkurencyjności opartej na rosnącej produktywności i innowacyjności, a nie na czynniku niskich kosztów pracy" - powiedział szef MRPiT. Podkreślił, że w Polsce wysokość wynagrodzenia minimalnego wzrasta szybciej niż poziom przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Szef MRPiT powiedział też, że problem delegowania pracowników jest dla Polski bardzo istotnym i wrażliwym tematem. Chodzi nie tylko o liczbę pracowników, jaką delegują przedsiębiorstwa mające siedzibę w Polsce, ale także z uwagi na fakt, iż swoboda świadczenia usług jest fundamentem rynku wewnętrznego. "Polska jest przeciwna wszelkim nadużyciom w procesie delegowania pracowników, nawet jeżeli mają one charakter incydentalny. Warunki, w jakich pracują polscy pracownicy, są dla nas kwestią najwyższej wagi" - stwierdził Gowin.

Podczas spotkania z komisarzem ds. handlu Valdisem Dombrovskisem Gowin podkreślił znaczenie zawarcia Umowy inwestycyjnej UE-Chiny CAI (Comprehensive Investment Agreement). Jak zaznaczył, dla Polski ważne jest, aby prócz pakietu obejmującego kwestie dostępu do rynku, równych warunków działania i zrównoważonego rozwoju, CAI zawierała postanowienia dot. ochrony inwestycji, w tym mechanizm ISDS/ICS.