Z Dorotą Bojemską rozmawiają Dominika Sikora i Grzegorz Osiecki
Rada Rodziny miała wpływ na kształt strategii demograficznej przedstawionej przez resort?
Od początku braliśmy udział w rozmowach na ten temat z pełnomocnikiem ds. demografii. Wspólnie chcieliśmy opisać rzeczywistość, ale też formułować postulaty. Nasza diagnoza stała się punktem wyjścia dla nowych rozwiązań. Wskazywaliśmy główne kierunki. Braliśmy też pod uwagę doświadczenia samorządów i organizacji pozarządowych.

Cały wywiad przeczytasz w weekendowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP