"Nasilenie się ataków hakerskich w Niemczech to trend, który widać od pewnego czasu. Za jego początek możemy uznać atak na Bundestag w 2015 roku. Zarówno niemieckie tajne służby, jak i eksperci zajmujący się Rosją mówią wprost, że za wieloma takimi akcjami stoi rosyjski wywiad wojskowy - dawniejsze GRU" - mówi Bendiek.

Pytana, czy jest to istotny problem dla Niemiec przed wyborów parlamentarnymi, które odbędą się 26 września, odpowiada:

"Ataki te są częścią szerszego hybrydowego zagrożenia, polegającego na próbach wywierania wpływu na procesy i systemy polityczne, ich zakłócania lub podważania zaufania do polityków. Niektóre ośrodki spoza Unii Europejskiej widzą zagrożenie w tym, że ewentualna nowa konstelacja rządowa, która wyłoni się po wyborach utrudni osiąganie im celów".

Zastrzega jednocześnie, że poziom zautomatyzowania samego procesu wyborczego w Niemczech jest dość niski i w związku z tym względnie bezpieczny.

Reklama

Oprócz ataków hakerskich ważną rolę w próbach wpływania na procesy polityczne odgrywają zatem media społecznościowe.

"Socjologicznie potwierdzonym faktem jest obserwowana od pewnego czasu silniejsza polaryzacja postaw w społeczeństwach europejskich. Cyfryzacja i przeniesienie się komunikacji do świata wirtualnego sprzyja wzmocnieniu polaryzacji. Nie rozstrzygam co było pierwsze: kura czy jajko - czy rozwój mediów społecznościowych spowodował polaryzację, czy tylko przyspieszył istniejący już trend. Faktem jest natomiast, że polaryzacja może być wykorzystywana w celach politycznych" - diagnozuje Annegret Bendiek.

Zauważa, że wrogie działania w cyberprzestrzeni to nie tylko problem Niemiec.

"Aktywność rosyjskich grup hakerskich takich jak UNC1151 (stoi ona za atakiem hakerskim w ramach akcji +Ghostwriter+, której ofiarą padł m.in. szef kancelarii premiera RP Michał Dworczyk - red.) czy Fancy Bear nie ogranicza się tylko do Niemcy. Są nią dotknięte też kraje bałtyckie i Polska. Jest to problem stanowiący wyzwanie dla całej Europy, jako całości, a nie tylko dla poszczególnych państw" - konkluduje ekspertka.

Fundacja Nauka i Polityka (SWP) należy do najbardziej wpływowych instytucji analitycznych w Niemczech. Doradza ona rządowi i Bundestagowi w kwestiach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.