W piątek szef MEiN Przemysław Czarnek połączył się online z uczestnikami Konferencji Prorektorów ds. Nauki Uczelni Przyrodniczych i Rolniczych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele dziewięciu uczelni i Narodowego Centrum Nauki.

„Jestem skrajnie niezadowolony z tego, co się dzieje w Narodowym Centrum Nauki już od lat” – powiedział podczas spotkania minister Czarnek. Argumentował, że „podział środków z NCN jest absolutnie nietransparentny, oceny grantów są skandaliczne”. Dodał, że przygotowywana jest nowelizacja ustawy o NCN.

Czarnek powiedział, że w przypadku projektów obejmujących nauki ścisłe i techniczne jest to „mniej niepokojące”, ale inaczej jest w przypadku nauk humanistycznych.

Reklama

„W naukach humanistycznych tam jest po prostu jeden wielki skandal, dlatego cały NCN będzie zreformowany. Postawię go od początku na nogi. Transparentność przekazywania środków będzie zdecydowanie wyższa. Nie może być też tak, że NCN zauważa głównie Kraków i Warszawę, a nie zauważa większości innych ośrodków naukowo-akademickich w Polsce, a jest ich przecież dużo” – argumentował szef MEiN.

Podczas swojego wystąpienia Czarnek powiedział też o czekających pracowników uczelni zmianach w ewaluacji jakości działalności naukowe. „W ewaluacji nie kombinujemy. To znaczy, że jest przygotowana korekta rozporządzenia, która dzisiaj lub w poniedziałek będzie podpisane, ale też akceptowana przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która ma na celu wyłącznie doprecyzowanie procedury, ale nie zmianę procedury. To minister ostatecznie będzie decydował o tych parametrach, które będą decydowały o ocenie” – poinformował szef MEiN.

Minister powiedział, że wpływ na ocenę będzie miała korekta punktowania czasopism naukowych, która nastąpi w pierwszej połowie listopada. „Jest mnóstwo wniosków o podwyższenie punktów czasopismom i mam zamiar podwyższać je czasopismom, które złożyły wnioski i je uzasadniły” – poinformował Czarnek.

Szef MEiN zapowiedział nowelizację Konstytucji dla nauki. Zastrzegł, że będzie to „nowelizacja mała, w trybie poselskim”, uzgodniona z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Radą Doskonałości Naukowej. „To będzie nowelizacja techniczna, a nie programowa. Natomiast nowelizacja duża KdN planowana jest na wiosnę przyszłego roku” – poinformował Czarnek. Następnie minister poprosił przedstawicieli uczelni uczestniczących w spotkaniu o przekazanie ministerstwu swoich wniosków.

Konferencja Prorektorów ds. Nauki Uczelni Przyrodniczych i Rolniczych odbywa się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie od 21 do 22 października. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (organizator), Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Bydgoskiej i Narodowego Centrum Nauki.

NCN jest agencją wykonawczą powołaną w 2010 r. do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych. Do zadań agencji należy m.in. finansowanie badań, nadzór nad ich realizacją i współpraca międzynarodowa.