Dział administracji rządowej klimat, którym kieruje minister klimatu i środowiska został wyodrębniony na podstawie nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej z 23 stycznia 2020 r.

"Po dokonaniu analizy zadań, które zostały przypisane dla […] działu administracji rządowej , należy stwierdzić, że obejmują one zakres zadań wskazanych do realizacji przez pełnomocnika rządu do spraw polityki klimatycznej" - czytamy w wykazie.

Potrzeba wprowadzania zmian wynika z powyższych faktów, jak również z doświadczeń wynikających z dotychczasowej działalności pełnomocnika rządu do spraw polityki klimatycznej oraz rekomendacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wskazujące na konieczność ograniczenia liczby ciał doradczych i ministrów, w związku z czym proponuje się zniesienie tego pełnomocnika oraz uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw polityki klimatycznej, czytamy także.