"Bardzo dziękuję Panu ministrowi za lata pracy w Ministerstwie Rozwoju i Technologii na rzecz polskich przedsiębiorców. Przygotowane pod kierunkiem ministra Niedużaka rozwiązania prawne przyczyniły się do ułatwienia w prowadzeniu biznesu i uproszczenia wielu procedur, zwłaszcza dotyczących działalności małych i średnich firm" - wskazał, cytowany w komunikacie, minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.

Marek Niedużak w MRiT odpowiadał za obszar regulacji prawnych dla przedsiębiorców. Nadzorował m.in. prace legislacyjne nad ustawą dotyczącą tzw. Małego ZUS-u, wprowadzeniem Pakietu MŚP, Pakietu Przyjaznego Prawa, prostej spółki akcyjnej i nowego prawa zamówień publicznych.

Resort dodał, że odpowiadał też za przygotowanie ustawy dotyczącej przeciwdziałania zatorom płatniczym i nowelizację Kodeksu spółek handlowych. Koordynował prace nad – związanymi z pandemią COVID-19 – ustawami określanymi mianem tzw. pierwszej i czwartej odsłony rządowej Tarczy antykryzysowej.

"Wiceminister Niedużak planował zakończenie sprawowania swojej funkcji już kilku miesięcy temu, jednak praca nad realizacją powierzonych zadań spowodowała, że odejście z resortu zostało przełożone na koniec 2021 r." - przekazało ministerstwo.

Reklama

Resort wskazał kilka aktów prawnych, za których opracowanie był odpowiedzialny Niedużak.

Jednym z nich jest Pakiet MŚP, który wprowadził wiele uproszczeń w podatkach, obowiązkach administracyjnych i w zasadach organizacji spółek handlowych. Ministerstwo wskazało, że dzięki temu w kieszeniach przedsiębiorców zostanie przez 10 lat blisko 4 mld zł.

Pakiet m.in. rozszerzył od 1 stycznia 2020 r. status "małego podatnika" w PIT i CIT na firmy o sprzedaży do 2 mln euro rocznie (wcześniej było to 1,2 mln euro). Dzięki temu uzyskały one prawo do ułatwień w amortyzacji oraz rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na podatki dochodowe.

Pakiet skrócił też ze 150 do 90 dni termin uprawniający wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT.

Ministerstwo wskazało, że Niedużak odpowiadał również za opracowanie Pakietu Przyjazne Prawo, który zmienia ponad 60 ustaw w celu ułatwień dla biznesu. Pakiet wprowadził np. "prawo do popełnienia błędu", które polega na odstąpieniu przez organ od wymierzania kary pieniężnej lub mandatu wobec początkujących przedsiębiorców w przypadku mniejszych naruszeń prawa.

Resort dodał, że Pakiet zakłada również korzystniejsze warunki rozliczania VAT w imporcie, czy ułatwienia dla rzemieślników.

Ministerstwo wskazało ponadto, że Marek Niedużak odpowiadał również za wprowadzenie tzw. małego ZUS-u, który uzależniał wysokość składek na ubezpieczenia społeczne najmniejszych przedsiębiorców od wysokości przychodu osiągniętego rok wcześniej. Od 1 lutego 2020 r. ulgę tę rozszerzono - tzw. Mały ZUS Plus.

Niedużak odpowiadał też za opracowanie Prostej Spółki Akcyjnej. Takie podmioty można zakładać od 1 lipca 2021 r., a PSA to połączenie cech spółki z o.o. z zaletami spółki akcyjnej.

Ministerstwo dodało, że odchodzący wiceminister przygotował też ustawę dotyczącą przeciwdziałania zatorom płatniczym, która weszła w życie 1 stycznia 2020 r. Skróciła ona do 30 dni termin zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny. Wprowadziła też maksymalny 60-dniowy termin zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest MŚP, a dłużnikiem duży przedsiębiorca.

Ministerstwo przypomniało, że ustawa wprowadziła też tzw. ulgi na złe długi w PIT i w CIT, czyli możliwość pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o wierzytelność i obowiązek podwyższenia podstawy opodatkowania przez dłużnika.

Niedużak w resorcie rozwoju pracował od 2016 roku. Był zastępcą dyrektora departamentu prawnego, następnie, od 2017 r. dyrektorem departamentu oceny ryzyka regulacyjnego, od 2018 r. dyrektorem departamentu doskonalenia regulacji gospodarczych.

Funkcję wiceministra sprawował od lutego 2019 roku.