We wtorek w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się wspólna konferencja wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika oraz zastępcy komendanta głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wiolety Gorzkowskiej. Podczas konferencji wiceminister spraw wewnętrznych i administracji poinformował o budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej.

"Dzisiaj Straż Graniczna podpisała trzy duże umowy na budowę zapory" - powiedział Maciej Wąsik.

Przypomniał, że z końcem października zeszłego roku weszła w życie ustawa o budowie zabezpieczenia na granicy państwowej. "Na podstawie tej ustawy komendant Praga powołał pełnomocnika do spraw budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej. Na mocy tej ustawy został powołany zespół do spraw przygotowania realizacji zabezpieczenia granicy państwowej. Premier określił zasady pracy tego zespołu rozporządzeniem" - tłumaczył.

"Przystąpiliśmy do prac. Planowaliśmy zakończenie pierwszych prac, które kończą się podpisaniem umów pod koniec zeszłego roku. Te prace się przedłużyły o 10 dni. Okres świąteczny miał wpływ na to" - dodał.

Reklama

Zastępca szefa SG: Budowa zapory na granicy jest inwestycją konieczną i pilną

Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej jest inwestycją absolutnie konieczną i pilną - oceniła we wtorek zastępca komendanta głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska. Dodała, że jest też inwestycją newralgiczną z punktu widzenia realizowanych do tej pory przedsięwzięć.

Gorzkowska, która wraz z wiceszefem MSWiA Maciejem Wąsikiem wzięła we wtorek udział w briefingu prasowym dotyczącym budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej podkreśliła, że utrzymująca się destabilizacja na granicy polsko-białoruskiej potwierdza, że budowa trwałej zapory "jest inwestycja absolutnie konieczną i pilną".

Dodała, że jest to "inwestycja strategiczna nie tylko z punktu widzenia realizacji ustawowych Straży Granicznej, do których należy ochrona nienaruszalności polskich granic, ale również - co jako zastępca komendanta głównego właściwy w sprawach logistycznych muszę podkreślić - jest inwestycją newralgiczną z punktu widzenia realizowanych do tej pory przedsięwzięć".

"Nie ukrywam, że jest to dla nas ogromne wyzwanie, bo jest to największa w historii Straży Granicznej inwestycja budowlana, dlatego bardzo cieszę się, że w tak krótkim okresie, bo w przeciągu dwóch miesięcy udało nam się wypracować rozwiązania i zakontraktować budowę bariery fizycznej" - powiedziała Gorzkowska.

Przypomniała, że budowa bariery zostanie zrealizowana na 186 km granicy i zostanie podzielona na cztery odcinki. "Ma to na celu maksymalne skrócenie czasu realizacji budowy; prace budowlane na tych wszystkich odcinkach będą prowadzone równolegle" - podkreśliła.

Zaznaczyła, że mając na uwadze trudności na rynku budowlanym związane z dostępnością stali, "inwestor we współpracy z Ministrem Aktywów Państwowych zaangażował się w proces dostawy przęseł stalowych i udzielił odrębnego zamówienia na dostawy elementów stalowych, jak i na roboty budowlane". Dodała, że ma to na celu zapewnienie płynności realizacji budowy, ale również na wyeliminowanie kosztów dostawców pośrednich.

SG: przęsła stalowe wykona konsorcjum trzech firm, roboty budowlane - dwa podmioty

Wykonanie przęseł stalowych Straż Graniczna powierzyła konsorcjum trzech firm Polimexowi Mostostal S.A., Mostostal Siedlce Sp. z o.o. i Węglokoks S.A. Z kolei wykonanie robót budowlanych zostało zlecone Budimex S.A. oraz konsorcjum firm Unibep S.A. Budrex Sp. z o.o. - powiedziała we wtorek gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska.

Podczas wtorkowej konferencji na temat budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej zastępca komendanta głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska przekazała, kto będzie wykonawcą zapory.

"Wykonanie przęseł stalowych Straż Graniczna powierzyła konsorcjum trzech firm Polimexowi Mostostal S.A., który jest liderem konsorcjum, Mostostal Siedlce Sp. z o.o. i Węglokoks S.A - partnerzy konsorcjum. Z kolei wykonanie robót budowlanych zostało zlecone dwóm wykonawcom: Budimex S.A. oraz konsorcjum firm Unibep S.A. Budrex Sp. z o.o." - powiedziała zastępca szefa Straży Granicznej.

Jak zaznaczyła, do budowy odcinka ponad 186-kilometrowego wykorzystane zostanie blisko 41 tysięcy sztuk przęseł stalowych oraz tyle samo słupów stalowych H240. "Zastosujemy również 100 sztuk przęseł z bramkami serwisowymi, jak również zostaną wybudowane 22 bramki - przęsła z otwieranymi bramkami, które umożliwią migrację zwierzętom" - wyliczyła dodając, że łącznie do budowy bariery zostanie wykorzystanych ponad 50 ton stali.

"Pomimo tego, że ustawa o zabezpieczeniu granicy państwowej zwolniła nas z obowiązku stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, to staraliśmy się, aby wybór wykonawców na budowę był jak najbardziej transparentny, dlatego do negocjacji, jak i do złożenia ofert, zaprosiliśmy osiem firm i oferty, które zostały wyłonione, są ofertami najtańszymi spośród wszystkich złożonych" - podsumowała Gorzkowska.