Pawlak pytany przez PAP, czy PSL planuje w najbliższym czasie podjąć jakieś inicjatywy ustawodawcze powiedział, że "Rada Naczelna będzie wspierać działania prezesa PSL i klubu parlamentarnego w inicjatywach ustawodawczych zmierzających do stworzenia możliwości naprawienia systemu podatkowego, tak, aby zawiesić rozwiązania niedopracowane i wadliwe na rok, zachowując kwotę wolną tak, aby w tym czasie poprawić wszystkie mankamenty".

"Naprawianie tych rozwiązań w trakcie roku może wywołać jeszcze więcej zamieszania i kłopotu. System podatkowy powinien być perfekcyjnie przygotowany, powinien być jasny i pewny zarówno dla przedsiębiorców, podatników jak i dla służb skarbowych" - zaznaczył szef Rady Naczelnej PSL.

Według niego, bardzo istotne jest także podjęcie działań trwale i znacznie obniżających ceny energii, poprzez inicjatywy legislacyjne, odblokowujące możliwości rozwoju energii odnawialnej.

"Poseł Mieczysław Kasprzak zgłosił inicjatywę odblokowania rozwoju fotowoltaiki, aby uchylić ograniczenia nałożone w ustawie pośpiesznie uchwalonej w końcu ubiegłego roku. Kolejnym krokiem będzie uchylenie ograniczeń w rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie. Dziś energia z wiatru kosztuje około 200 zł/MWh w porównaniu do ponad 600 zł/MWh na Towarowej Giełdzie Energi. Energia z wiatru jest połowę tańsza od energii z gazu ziemnego (około 400 zł/MWh). Dlatego proponujemy zmienić zasady, zamiast zakazu budowy w promieniu 10 H (H - wysokość wiatraka) zaproponujemy zasadę korzyści w promieniu 10 H, tak aby mieszkańcy mogli korzystać z taniej i czystej energii odnawialnej oraz uzyskiwali pożytki od elektrowni znajdujących się w pobliżu" - powiedział Pawlak.

Reklama

"Czas przejść na zieloną stronę mocy, bo wtedy będzie tanio i czysto" - zaapelował.

W połowie grudnia ub.r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii modyfikującą system wsparcia prosumentów.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że głównym celem zmian jest promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii w formule rozproszonej i obywatelskiej, co przyczyni się do osiągnięcia krajowego celu udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Ustawa przewiduje, że dla nowych prosumentów wchodzących na rynek po dniu 1 kwietnia 2022 r., dotychczasowy system opustów zostanie zastąpiony modelem rozliczeń energii Net-billingiem.

Kancelaria Prezydenta wyjaśniła, że zmodyfikowany system zakłada odrębne rozliczenie wartości (a nie ilości) energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci w oparciu o wartość energii ustaloną według ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).

Z ustawy wynika, że w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. będzie funkcjonował model Net-billing – w oparciu o ceny miesięczne. "W tym okresie energia będzie rozliczana zgodnie z rynkową miesięczną ceną energii elektrycznej, wyznaczoną dla danego miesiąca kalendarzowego. Wprowadzenie okresu dostosowawczego wynika z konieczności dostosowania narzędzi i systemów do rozliczenia wartościowego energii według ceny godzinowej oraz wymagań centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE), który zacznie funkcjonować od 1 lipca 2024 r." - uzasadniano.