Hanna Majszczyk w latach 2007-2010 była dyrektorem departamentu podatków pośrednich w MF (wcześniej departamentu VAT), a od 31 maja 2010 r. do 1 czerwca 2017 r. wiceministrem finansów odpowiedzialnym za stronę wydatkową budżetu państwa oraz współpracę z samorządami terytorialnymi. Rezygnację z powodów osobistych złożyła po zamknięciu roku budżetowego 2016 i przyjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu. (PAP)