MKiDN poinformowało w środę, że minister kultury i dziedzictwa narodowego, jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek.

Prezydent, odnosząc się do tych decyzji, powiedział, że ominięto przepisy obowiązującego prawa. "Tak naprawdę ominięto przepisy obowiązującego prawa, co stanowi rażące naruszenie konstytucji" - wskazał.

"To są bezprawne całkowicie działania" - powiedział. "To jest anarchia" - ocenił.

"Anarchią jest omijanie obowiązującego prawa w sytuacji, kiedy na gruncie obowiązujących przepisów konstytucji, mając większość w parlamencie, zmiana tego prawa jest w normalny sposób możliwa" - podkreślił.

Reklama