Według Kaznowskiej „nic nie dzieje się samo”. Warszawa realizuje bardzo konkretną politykę zapisaną w strategii dla miasta na lata 2020-2030. „Zmapowane w niej cele są zbieżne z tymi określonymi w Indeksie Zdrowych Miast. Staramy się je wszystkie jednakowo realizować – zarówno edukację, jak i ochronę zdrowia, ochronę środowiska, infrastrukturę, społeczeństwo czy usługi blisko domu”.

Kaznowska przyznała, że Warszawa nie zajmowała pierwszego miejsca w poszczególnych kategoriach; raczej drugie, trzecie, a w niektórych przypadkach nawet poza pierwszą dziesiątką. Jednak liderem Indeksu została, ponieważ praca została włożona we wszystkie aspekty.

Reklama

„Mamy jeszcze wiele do zrobienia, np. w kwestii infrastruktury rowerowej. Na przestrzeni ostatnich lat powstało 700 km ścieżek rowerowych, kiedy zaczynaliśmy, było tylko 150.” – powiedziała Wiceprezydent.

„Co do przyszłości, bardzo istotna jest kwestia budżetu i finansów. Obserwujemy krótkowzroczność w zakresie działań na rzecz ochrony zdrowia i edukacji. Mamy do czynienia z cięciami dochodów samorządu terytorialnego. Między 2019 a 2023 roku Warszawa ma stracić 7,5 mld dochodu, a otrzyma tylko 1,3 mld rekompensaty. Czyli będziemy stratni o blisko 6 mld zł, a to są pieniądze przeznaczane na poprawę jakości życia mieszkanek i mieszkańców. Na przyszłość patrzymy z dużym lękiem” – dodała.

Wiceprezydent przyznała, że ważne dla włodarzy stołecznych jest włączanie mieszkanek i mieszkańców do zarządzania miastem. Jako przykład podała szeroko konsultowane społecznie zawężanie ciągów ulicznych na rzecz ścieżek rowerowych i zieleni. W przypadku jednej z głównych arterii Warszawy, ulicy Marszałkowskiej, mieszkańcy podczas konsultacji społecznych zadecydowali, że nie chcą korzystać z przejść podziemnych. Zażyczyli sobie przejścia dla pieszych na poziomie 0 i takie też zostały zbudowane.

Włodarze miasta chcą także, żeby mieszkańcy częściej rezygnowali z samochodów i przesiadali się na modelową warszawską komunikację miejską. Ale to się, zdaniem Kaznowskiej, nie wydarzy bez zrozumienia, dlaczego warto tak robić. A zrozumienie można osiągnąć tylko poprzez wspólne działanie.