Głosowanie w tej sprawie było tajne. Za kandydaturą sędziego Styrny głosowało 12 członków KRS, 5 było przeciw, 6 wstrzymało się od głosu.

Kontrkandydatem Styrny w głosowaniu był sędzia Marek Jaskulski, którego kandydaturę zgłosił Leszek Mazur. Poparło go 10 członków KRS, 9 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.

Nowy przewodniczący KRS jest sędzią Sądu Rejonowego w Wieliczce. Jest też wiceprezesem Sądu Okręgowego w Krakowie.