Komitet Ministrów, który jest organem wykonawczym Rady Europy zrzeszającej 47 państw, wezwał władze Polski, by "czuwały nad tym, aby legalna aborcja i badania prenatalne były naprawdę dostępne w całym kraju, bez istotnych różnic pomiędzy regionami i bez zwłoki", również wtedy, gdy może ona wynikać z "odmowy wykonania zabiegów".

Komitet wzywa, by "żadne zbędne wymogi nie były nakładane przez szpitale a priori na kobiety w ciąży zabiegające o legalną aborcję" oraz by władze zapewniły kobietom "adekwatne informacje" na ten temat.

Ponadto - głosi deklaracja organu Rady Europy - polskie władze powinny zobowiązać prawnie szpitale, by "kierowały pacjentki do alternatywnych ośrodków opieki zdrowotnej, jeśli odmówiono im wykonania zabiegu medycznego ze względu na klauzulę sumienia".