RPP podała, że utrzymuje - bez zmian - stopy w skali rocznej na poziomie: referencyjna 0,10 proc., lombardowa 0,50 proc., depozytowa 0,00 proc., redyskonta weksli 0,11 proc., a dyskontowa weksli 0,12 proc.

Rady Polityki Pieniężnej w tym roku trzykrotnie obniżała stopy procentowe: 17 marca, 8 kwietnia i 28 maja.