"Jeśli chodzi o inflację - będzie ona podwyższona - blisko górnych granic odchyleń od celu NBP" - powiedział Gatnar podczas panelu "Gospodarka w recesji" w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

"A jako RPP jesteśmy gotowi, by zadziałać" - dodał.

Zwrócił uwagę, że obserwując procesy inflacyjne na tle Europy, można stwierdzić, iż w Polsce obserwowana jest najwyższa inflacja.

"Jest wiele czynników proinflacyjnych - m.in. ujemna luka produktowa, przy wzroście popytu powoduje wzrost cen. Ceny usług rosną - usługi finansowe wzrosły o 40 proc., co winduje inflację bazową na 4,3 proc. r/r. Inflacja bazowa jest bardzo wysoka, powyżej górnego pasma odchyleń od celu NBP" - ocenił Gatnar.

"Niskie stopy są też czynnikiem inflacjogennym, mamy brak deflacyjnie działającego importu z Chin" - podkreślił.

Reklama

Wczoraj Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał we wstępnym szacunku (flash) danych, że inflacja konsumencka wyniosła 2,9 proc. w ujęciu rocznym w sierpniu br. (wobec 3 proc. r/r w lipcu).

Podczas panelu na EKG członek RPP ocenił, że wszystkie stosowane dotychczas przez Narodowy Bank Polski (NBP) instrumenty zadziałały.

"Jeśli chodzi o działania NBP, to skupiliśmy papiery na ok. 100 mld zł -połowa to papiery skarbowe, a połowa - dłużne z BGK i PFR. Wszystkie zastosowane dotychczas przez NBP instrumenty zadziałały" powiedział.

W połowie sierpnia Gatnar mówił, że powinnyśmy być przygotowani na podwyżkę stóp procentowych z początkiem 2021 roku, ponieważ czeka nas okres podwyższonej inflacji.

RPP obniżyła stopy procentowe trzykrotnie w tym roku - łącznie o 1,4 pkt proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej, która wynosi obecnie 0,1 proc..