Wyższa inflacja w strefie euro jest jedynie tymczasowa i powinna spaść poniżej celu w 2022 r. – wynika z opublikowanej w poniedziałek prognozy banku Goldman Sachs. Jednak analitycy banku uważają, że po 2022 r. ceny znowu przyspieszą, w związku z czym ekonomiści banku zdecydowali się podnieść prognozę inflacji w strefie euro do 1,7 proc. na koniec 2024 r.

Ich zdaniem, ten wzrost inflacji spowoduje, że EBC podniesie stopy procentowe w III kw. 2024 r. (a nie w 2025 r.). Po pierwszej podwyżce o 10 pkt. bazowych zostaną ogłoszone kolejne, o 20 pb, co nastąpi w IV kw. 2024 r., I kw. 2025 r. oraz o 25 pb w III kw. 2025. Kolejne podwyżki będą o 50 pb, aż do osiągnięcia poziomu 1,25 proc. w 2027 roku.