Zapytana o wyzwania dotyczące pozyskiwania talentów do firm, wymieniła przede wszystkim zmianę sposobu pracy, wywołaną przez pandemię. Jej zdaniem w tym momencie nie pytamy już, czy praca w trybie hybrydowym stanie się standardem, ale o to, jak w takich warunkach sprawić, że pracownicy będą przywiązani do pracodawcy. Zwróciła uwagę na konieczność zapewnienia im odpowiednich narzędzi oraz poszanowania poczucia wolności, które sobie cenią.

Zdaniem Agatowskiej liderzy biznesowi powinni kształcić się w kierunku holistycznego zarządzania zespołami ludzi oraz patrzeć na osobę nie tylko jako na pracownika, ale też człowieka: z jego wadami, zaletami, potrzebami, wartościami.

Agatowska twierdzi, że jeszcze dużo czasu minie, zanim zbudujemy nową kulturę pracy. Kluczowy obszar, na jaki należy zwrócić w tym procesie uwagę, to employee experience – doświadczenie pracownicze; zespół psychokognitywnych odczuć, dotyczących empirycznych korzyści płynących z zatrudnienia.