Progresywny systemie opodatkowania oznacza, że stawka opodatkowania rośnie wraz ze wzrostem dochodu podatnika. Zmiana stawki podatkowej następuje w momencie, gdy dochody podatnika przekraczają progi podatkowe ustalone przez ustawodawcę.

Jeżeli w danym roku podatkowym dochód podatnika jest większy od wartość ustalonego progu dochodowego, to podatnik zobowiązany jest do odprowadzenia podwyższonego podatku od kwoty równej nadwyżce dochodu ponad wartość progu dochodowego.

Przykład: Skala podatkowa w 2011 r.

Przy dochodach do 85528 zł podatnik płaci 18 proc. minus kwota 556 zł i 2 gr zmniejszająca podatek. Przy dochodach powyżej 85528 zł podatnik zobowiązany jest zapłacić podatek w wysokości 14839 zł i 2 gr plus 32 proc. kwoty przekraczającej kwotę 85528 zł

Opodatkowanie progresywne sprawie, że podatnicy o wyższych dochodach odprowadzają w formie podatku większą część swojego dochodu, niż podatnicy o niższych dochodach.

Zobacz też: