• stopy dyskontowej stosowanej przez bank,
  • liczby dni od daty przyjęcia weksla do daty jego płatności,
  • wartości nominalnej weksla.

Wysokość stopy dyskontowej banku wynika z oceny wiarygodności płatników wekslowych.

W przypadku podjęcia przez bank decyzji o przyjęciu weksla do dyskonta podawcy zostaje udzielony kredyt dyskontowy.

Zobacz też: