Wskaźnik free float podaje się w procentach, określa się go jako stosunek w wolnym obrocie do całkowitej liczby akcji wyemitowanych przez spółkę.

Zobacz też: