Swapy katastroficzne używane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe do zabezpieczenia się przed ryzykiem wystąpienia kataklizmów. Przykładowe swapy katastroficzne to kontrakty pogodowe (ang. climatic swaps, weather swaps), w których wartość instrumentu bazowego wynika np. z wielkości opadów deszczu na danym obszarze.

Zobacz też: