Termin jakość kredytu używany jest do opisania poziomu ryzyka.

W przypadku gdy portfel należności obarczony jest stratami na poziomie np. 5 proc., to jest on uważany za kredyt niskiej jakości. Straty na takim właśnie poziomie przypisywane są do należności z tytułu kart kredytowych.

Za kredyty wysokiej jakości uważa się np. portfel kredytów hipotecznych ponieważ hipoteki spłacane są dużo solidniej, a straty z tytułu niespłacanych kredytów hipotecznych szacowane są na poziomie 0,5 proc..

Zobacz też: