Na oprocentowanie kredytu składa się marża kredytowa i rynkowa stopa procentowa (np. WIBOR, LIBOR, EURIBOR). Marża kredytowa jest zyskiem banku, jest składnikiem oprocentowania, który nie zmienia się przez cały okres spłaty kredytu.