Mo-Bruk SA
Forma prawna spółka akcyjna
Lokalizacja Niecew 68; Powiat Nowy Sącz, 33-322 Korzenna
Numer KRS
Prezes Józef Mokrzycki
Branża Inne Przemysły
Produkty działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
Giełda MOBRUK
ISIN Szablon:ISIN
Symbol akcji MBR
Strona internetowa

Głównymi obszarami działalności Mo-BRUKgospodarka odpadami, budowa nawierzchni betonowych i produkcja betonu oraz pozostała działalność wspierająca.

W zakresie gospodarki odpadami działalność Grupy Mo-BRUK koncentruje się na pięciu powiązanych ze sobą obszarach:

  • przyjmowanie odpadów do ich dalszej utylizacji,
  • z otrzymanych wysegregowanych odpadów komunalnych i przemysłowych Spółka wytwarza paliwa alternatywne, które następnie sprzedaje jako substytut węgla;
  • odpady niebezpieczne poddaje procesowi cementacji, w wyniku którego uzyskuje granulat cementowy stanowiący substytut kruszywa;
  • część wysegregowanych odpadów spala w spalarni Raf-Ekologia, wytwarzając z nich energię i parę które następnie sprzedaje do Rafinerii Jedlicze;
  • wybrane odpady składuje na własnym składowisku w Wałbrzychu.

Na Giełdzie Papierów Wartościowych akcje Mo-Bruk pojawiły się w czerwcu 2010 roku na rynku NewConnect. Na rynek główny warszawskiej giełdy akcje spółki przeniesione zostały w kwietniu 2012 r. Od listopada 20121 r. obligacje spółki Mo-Bruk obecne są na rynku Catalyst.