Zakładając, że ryzyko zostało właściwie zidentyfikowane, można sobie z nim radzić za pomocą:

  • Hold - zaakceptowanie ryzyka, które można skompensować i kontrolować w przyszłości.
  • Avoid - unikanie, czyli odmowa przyjmowania ryzyka, nawet w przypadku gdy jest to związane z utratą zysków.
  • Reduce - redukowanie, czyli dzielenie ryzyka z innymi poprzez tworzenie konsorcjów.
  • Transfer - przenoszenie ryzyka, co w praktyce oznacza np. kupno ubezpieczenia od danego ryzyka lub zastosowanie mechanizmów zabezpieczających.

Zobacz też: