W Polsce obowiązuje ustawa antylichwiarska, która ogranicza poziom oprocentowania kredytów na maksymalnym poziomie czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

W państwach, w których ustanowiono prawa antylichwiarskie, ustalanie odsetek na poziomie wyższym niż określony poziom maksymalny jest nielegalne.

Przepisy dotyczące zagadnienia lichwy regulują:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 157, poz. 1316).
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 100, poz. 1081 z późn. zm.).

Zobacz też: