W odróżnieniu od fazy notowań ciągłych, gdzie kurs ustalany jest dynamicznie na podstawie tabeli arkusza zleceń, w fazie fixingu zlecenia zbierane są przez dłuższy okres czasu, po którym ustalany jest kurs otwarcia lub kurs zamknięcia notowań.

Ustalenie kursu jednolitego ma na celu wyeliminowanie wpływu przypadkowych zleceń na kurs otwarcia i zamknięcia notowań. Ma to duże znaczenie dla funduszy inwestycyjnych, które używają kursu zamknięcia do wyceny swoich portfeli inwestycyjnych.

W przypadku kursów walut NBP, fixingiem NBP nazywa się ustalenie kursów wymienialnych walut obcych wobec złotego. Fixing NBP odbywa się w każdym dniu roboczym.