Istnieje więc ryzyko, że wypłacona przez bank kwota kredytu w złotówkach nie wystarczy na kupno kredytowanej nieruchomości. Dzieje się tak w przypadku, gdy od dnia podpisania umowy kredytowej do wypłaty środków spadnie kurs waluty obcej. W odwrotnym przypadku wzrostu kursu waluty obcej (osłabienia złotego), bank wypłaci kredytobiorcy większą kwotę od tej o którą się starał we wniosku kredytowym.

Zobacz też: