Front load oznacza opłatę pobieraną przy kupnie, rozpoczęciu inwestycji. Termin ten stosuje się najczęściej w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych, oznacza on prowizję pobieraną podczas kupna jednostek uczestnictwa.

Zobacz też: