Minimalna wartość‡ kapitał‚u zakł‚adowego w przypadku:

  • spół‚ki z ograniczoną… odpowiedzialnoś›cią… - 5 000 zł‚,
  • spół‚ki komandytowo-akcyjnej - 50 000 zł‚,
  • spół‚ki akcyjnej - 100 000 zł‚,
  • spółdzielni europejskiej -€“ 30 000 euro,
  • spół‚ki europejskiej -“ 120 000 euro.

Zobacz też: